Final 10 Contestants For RBG 3

1. Kenneth Lawrence Mumbai 1090 Votes
2. Milan Rajkumar Guwahati 133 Votes
3. Vibhor Sharma Delhi 97 Votes
4. Mandhir Singh Delhi 72 Votes
5. Sunny Tuteja Asansol 26 Votes
6. Nitin Sharma Bangalore 20 Votes
7. Anirudh Sharma Nagpur 16 Votes
8. Vishal Chopra Jagadhri 14 Votes
9. Vijay Gauraniya Delhi 12 Votes
10. Syed Imran Delhi 12 Votes

Vote for your favorite contestant and see him in MTV Roadies 8.