MTV Roadies 7 Final Roadies Contestants

MTV Roadies 7 Final Roadies Contestants
1. Ameya R. Kadam
2. Amritpal Singh
3. Anwar Syed
4. Bharti Nagpal
5. Charlie Chauhan
6. Eric Roy
7. Gaurav Gill
8. Meghna Mirgnani
9. Mohit Malik
10. Nisha Rana
11. Priyanka Roy
12. Ravneet Kaur
13. Vikas Ambwani
14. Zaid Bin Nazir

Other Riders But Not Roadies
1. Priyanka Telang
2. Rahul Suri
3. Ranjna Rawat
4. Rishabh Gulati
5. Sahibjit Singh
6. Shweta Bisen
7. Yatin Madhok
8. Vikram Jeet Singh
9. Mannat Mundi
10. Aratrika Bhattacharya

No comments:

Post a Comment